NARA-M2 º¸µå ¼³¸í

   
À̹ÌÁö¸¦ Ŭ¸&hibar;Çϸé Å©°Ô º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù...
°ü·Ã Á¤º¸ º¸±â
CPU Á¤º¸
CMOS SETUP
¸Þ¸ð¸® Á¤º¸
Á¡ÆÛ ¼³Á¤
Board History
FAQ
DOWNLOAD
º¸µå »ç¾ç

¸ÞÀÎĨ¼Â

VIA VT82C694X

È®Àå ½½·Ô

  • 120Pin Master PCI ½½·Ô 3°³
  • AGP ½½·Ô 1°³(AGP 4X Áö¿ø)

CPU Áö¿ø

Intel Socket-370 (370pin PGA370 Socket)

¸Þ¸ð¸® Áö¿ø

168Pin 3.3V Unbuffered DIMM ŸÀÔ ¸ðµâ (SDRAM)

On Board

PCI Audio Controller : CS4281 PCI Audio Controller / CS4297A Codec

¿Ü Çü

228mm * 296mm * 1.6t(4 Layer)