NAPOLI º¸µå ¼³¸í

   
À̹ÌÁö¸¦ Ŭ¸&hibar;Çϸé Å©°Ô º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù...
°ü·Ã Á¤º¸ º¸±â
CPU Á¤º¸
CMOS SETUP
¸Þ¸ð¸® Á¤º¸
Á¡ÆÛ ¼³Á¤
Board History
FAQ
DOWNLOAD
º¸µå »ç¾ç

¸ÞÀÎĨ¼Â

Intel 82443ZX

È®Àå ½½·Ô

  • 120Pin Master PCI ½½·Ô 2°³
  • 98Pin ISA ½½·Ô 1°³
  • A.G.P (Accelerated Graphic Port) Ä¿³ØÅÍ 1°³

CPU Áö¿ø

Slot 1 ÇÁ·Î¼¼¼­ Ä¿³ØÅÍ(242ÇÉ) / 66MHz

¸Þ¸ð¸® Áö¿ø

168Pin 3.3V Unbuffered DIMM ŸÀÔ

On Board

  • Video : ATI 3D Rage Pro Turbo
  • Sound : AUREAL AU8808

¿Ü Çü

228.6mm * 243.84mm(9inch*9.6inch) * 1.6t(4 Layer)